Team Vinkje VCA-P Gecertificeerd
Team Vinkje ISO 17020
Team Vinkje Wereldwijde Service

Europese subsidie voor project Snelle Bruginspectie

Opdrachtgever: EFRO / OPZuid


Quality Inspection Services ontwikkelt een methode om de inspectietijd voor stalen bruggen fors te verkorten. Een snelle scan van het brugdek, zonder dat het asfalt verwijderd hoeft te worden, om te bepalen of reparatie nodig is. Deze methode biedt de brugbeheerders de mogelijkheid om veel sneller dan voorheen een goed beeld van de conditie van een brug te krijgen, het onderhoud beter te kunnen plannen, maar vooral een veel kortere stremmingsperiode voor het verkeer te realiseren.

QIS heeft voor dit project medefinanciering verkregen vanuit het innovatieprogramma OPZuid, het Operationeel Programma voor Zuid- Nederland, opgezet om projecten te steunen die bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van de Zuid-Nederlandse economie. De financiële middelen voor OPZuid komen uit het door de Europese Unie opgerichte EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 EFRO / OPZuid Europese subsidie voor project Snelle Bruginspectie.