Team Vinkje VCA-P Gecertificeerd
Team Vinkje ISO 17020
Team Vinkje Wereldwijde Service

NDO Methodes

TEAM® voert verschillende NDO methodes (niet-destructief onderzoek) uit.
Onder niet-destructief worden onderzoek-technieken verstaan waarmee men een indruk kan krijgen van de kwaliteit van een te onderzoeken object zonder dit object te beschadigen ten behoeve van de volgende industrieën: de (petro-) chemie, op on-shore- en offshore-industriële installaties, de maritieme sector, de civiele sector en de (semi) overheid en overige categorieën van industrie welke onderzoek verlangen binnen de mogelijkheden van TEAM®.

TEAM® heeft de noodzakelijke gereedschappen, meet- en inspectie apparaten en de kennis in huis voor het uitvoeren van o.a. de volgende methodes: