Team Vinkje VCA-P Gecertificeerd
Team Vinkje ISO 17020
Team Vinkje Wereldwijde Service

VCA-P

Het VCA-P certificaat, dat sinds augustus 2009 in ons bezit is, is voor TEAM® (voorheen QIS) een nuttig middel om in één keer aan te tonen dat wij op een groot aantal punten voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteedt aan een aannemer met een VCA-P certificaat, mag er op vertrouwen dat het uitbestede werk zodanig wordt uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar komen. Een onafhankelijk en objectief onderzoek, door een erkende certificatie-instelling, heeft dit immers aangetoond.

Download certificaat